Sykuna-Barczewski-Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Kancelaria

Kancelaria SBP Sykuna-Barczewski-Partnerzy to dynamicznie rozwijająca się kancelaria prawna. Składa się z wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, wywodzących się głównie ze środowiska pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kancelaria SBP mieści się w Sopocie, jednakże za pośrednictwem swoich oddziałów oraz podmiotów współpracujących Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju.

W ramach prowadzonej praktyki prawniczej zapewniamy naszym Klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa. W szczególności Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy z zakresu prawa cywilnego, karnego, samorządowego, handlowego, medycznego oraz ochrony dóbr niematerialnych, w tym prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Usługi

W ramach działalności Kancelarii oferujemy Państwu najwyższe standardy obsługi prawnej m.in. w zakresie:

Usługi świadczymy na terenie całej Polski w językach polskim, angielskim i niemieckim.

5

prawa cywilnego i odszkodowawczego,

5

spraw karnych, karnoskarbowych i wykroczeń osób fizycznych, przedsiębiorców i kadry menadżerskiej,

5

prawa rodzinnego, alimentów i władzy rodzicielskiej,

5

procedur administracyjnych oraz związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi i handlowymi,

5

jednostek sfery budżetowej,

5

spółek prawa handlowego i przedsiębiorców,

5

przekształcania spółek i tworzenia nowych podmiotów,

5

przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji,

5

analizy i opiniowania projektów umów,

5

ochrony praw konsumenta,

5

sporów z podmiotami sektora bankowego,

5

prawa pracy i ochrony pracownika,

5

prawa medycznego,

5

ochrony dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej,

5

prawa nowych technologii.

Zespół

W skład zespołu Kancelarii wchodzą adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i aplikanci radcowscy oraz przedstawiciele innych zawodów, w szczególności doradcy podatkowi. Kancelarią SBP Sykuna-Barczewski-Partnerzy zarządzają:

adwokat Sebastian Sykuna
profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany

W swojej długoletniej praktyce adwokackiej doradzał polskim oraz zagranicznym podmiotom gospodarczym. Obok specjalizacji w zakresie prawa karnego i samorządowego specjalizuje się w prawie rodzinnym, medycznym oraz gospodarczym. Ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

W latach 2010-2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Pomorskiej Izbie Adwokackiej oraz członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Współtwórca i wieloletni redaktor naczelny Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego. Prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna jest autorem i współautorem kilkunastu książek (m. in. monografii „Tortury w XXI wieku. Władza publiczna na granicy etyki, polityki i prawa”, „Leksykonu praw człowieka”, „Leksykonu etyki prawniczej”) oraz kilkudziesięciu publikacji w najbardziej renomowanych wydawnictwach prawniczych (m. in. Edward Elgar Publishing, Peter Lang). Członek Sekcji Polskiej IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie).

adwokat Maciej Barczewski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany

W ramach prowadzonej praktyki prawniczej świadczy pomoc prawną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Doradza Klientom przy opracowywaniu i wykonywaniu strategii zarządzania zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Reprezentuje ich w sprawach z zakresu ochrony dóbr niematerialnych, spraw odszkodowawczych oraz prawa rodzinnego. Ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Prof. UG dr hab. Maciej Barczewski sprawuje funkcję kierownika Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii UG, jak również kierownika Studiów Doktoranckich w języku angielskim w zakresie prawa. W latach 2007-200 wykładał jako Adjunct Professor w Chicago-Kent College of Law (USA), a w roku 2010 odbył staż jako Visiting Researcher na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie (Wielka Brytania). Pełni ponadto funkcje eksperta Komisji Europejskiej ds. Licencji Publicznej UE, Parlamentu Europejskiego ds. prawa autorskiego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jest członkiem licznych stowarzyszeń naukowych oraz rad redakcyjnych międzynarodowych periodyków prawniczych. Wykładał m. in. w Londynie, Chicago, Madrycie, Brukseli, Singapurze, Sztokholmie, Wiedniu, Monachium, Stambule.

Autor i współautor kilkunastu książek (m. in. monografii „Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych” (2007), „Intellectual Property Rights in the WTO and Access to Medicines (2016)) oraz kilkudziesięciu publikacji w najbardziej prestiżowych periodykach prawniczych (m. in. European Intellectual Property Review, International Journal of Intellectual Property and Competition Law).

Publikacje

Wybrane książki:

Barczewski M., E. Kowalska (red.), [2019], Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 284.

Hermann M., Sykuna S., [2017], Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 410.

Barczewski M., [2013], Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych, Wolters Kluwer SA, ss. 232.

Sykuna S., [2013], Tortury w XXI wieku. Władza publiczna na granicy etyki, polityki i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 289.

Skuczyński P., Sykuna S. (red.), [2013], Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo CH Beck, ss. 470.

Nawrot O., Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2012], Dywergencja czy konwergencja kultur i systemów prawnych, Wydawnictwo CH Beck, ss. 425.

Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2011], Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo CH Beck, ss. 368.

Balcerzak M., Sykuna S. (red.), [2010], Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo CH Beck, ss. 575.

Barczewski M., [2007], Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Wolters Kluwer Polska, ss. 206.

Barczewski M., Grajewski K., Warylewski J. (red.), [2009], Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości, Wolters Kluwer, ss. 204.

Barczewski M., Miłosz M., Warner R. (red.), [2008], When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wolters Kluwer, ss. 444.

Barczewski M., Miłosz M., Warner R. (red.), [2006], Selected Papers on High Technology Law, Chicago-Gdańsk, ss. 179.

Wybrane artykuły:

5

Sykuna S., Zajadło J., [2013], Towards a new Theory of Hard Cases, [w:] B. Wojciechowski, P.W. Juchacz, K. Cern (red.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Series: Dia-Logos. Studies in Philosophy and Social Sciences, t. 15, Wydawnictwo Peter Lang 2013, s. 133-162.

5
Barczewski M., [2013], TRIPS, ACTA, TPP – ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w wielostronnych umowach dotyczących stosunków handlowych, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer Polska, s. 53-63.
5
Barczewski M., Sykuna S., [2012], ACTA and access to medicines in the perspective of theory of hard cases, (w:) J. Rosen (red.), Intellectual Property Law at the Cross- Roads of Trade, Edward Elgar Publishing, s. 263-271.
5
Barczewski M., Zajadło J., [2011], Intellectual property and technology – looking for the twelfth camel? (w:) A. Kur, V. Mizaras (red.), The structure of intellectual property law – can one size fit all?, Edward Elgar Publishing, s. 182-192.
5
Balcerzak M., Sykuna S., [2008], Znaczenie i wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na praktykę polskiego wymiaru sprawiedliwości, [w:] T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Orzecznictwo w systemie prawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, s. 39 – 59.
5
Barczewski M., [2008], Prawo kontra medycyna: Kogo nie stać na zdrowie, (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, LexisNexis, s. 145-152.
5
Barczewski M., Pyć. D., [2013], Intellectual property rights and sustainable development: a distributive justice perspective, (w:) G. Dinwoodie (red.), Methods and Perspectives in Intellectual Property, Edward Elgar Publishing, s. 201-210.
5
Barczewski M., Sykuna S., [2012], ACTA – geneza i główne problemy, Państwo i Prawo, nr 4, s. 3-14.
5
Barczewski M., [2011], From Hard to Soft Law – A Requisite Shift in the International Copyright Regime?, International Journal of Intellectual Property and Competition Law, nr 1, s. 40-54.
5
Sykuna S., Zajadło J., [2009], International justice – between state sovereignty and human rights?, [w:] B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, M.J. Golecki (red.), Between complexity of law and lack of order. Philosophy of law in the era of globalization, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 72-90.
5
Barczewski M., [2008], European Union Public Licence – Key Problems and Challenges for the Future, (w:) J. Gaster, E. Schweighofer, P. Sint (red.), Knowledge Rights – Legal, Societal and Related Technological Aspects, Austrian Computer Society, s. 93-97.
5
Barczewski M., [2005], International Framework for Legal Protection of Digital Rights Management Systems, European Intellectual Property Review, nr 5, s. 165-

Kariera

Osoby zainteresowane współpracą, odbyciem praktyk lub aplikacji adwokackiej w Kancelarii SBP proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego, zawierających oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, na adres: biuro@kancelariasbp.pl

Kontakt

SBP-Sykuna-Barczewski-Partnerzy Sp. p.

ul. 3 Maja 46,
81-743 Sopot
KRS: 0000509694, NIP: 5851468728

e-mail: biuro@kancelariasbp.pl
tel. sekretariat: (058) 351-35-86

w sprawach pilnych:
tel. adw. S. Sykuna: 502-550-195